ضایعات آلومینیوم خشک

بهترین فروشنده ضایعات آلومینیوم خشک

آلومینیوم از فلزات گرانبها و پر مصرف بوده که برای ساخت سازه های مختلفی چون درب و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد. ضایعات آلومینیوم خشک پس از جمع آوری برای بازیا

بیشتر بخوانید

قیمت انواع ضایعات آلومینیوم خشک

ضایعات آلومینیوم و همچنین خود آلومینیوم را می توان بازیافت کرد. مقصد نهایی بازیافت آلومینیوم ذوب شدن آن در کوره ها است. مواد در حالت مایع به موارد جدید تبدیل می

بیشتر بخوانید