ضایعات رادیات

توزیع کنندگان ضایعات رادیات برنجی

ما قراضه های برنجی و برنزی را با بهترین قیمت خریداری می کنیم و آنرا در مقیاس هایی که به صورت دوره ای بررسی می شوند وزن می کنیم تا بهترین خدمات به مشتری را تضمین

بیشتر بخوانید

پخش انواع ضایعات رادیات برنجی

پخش انواع ضایعات رادیات برنجی توسط مجموعه ما انجام می شود. برنج، آلیاژی از مس است که دارای نسبت روی است و به نیاز آن بستگی دارد. در مورد برنج های صنعتی، درصد هم

بیشتر بخوانید