صادرات ضایعات میلگرد

صادرات انواع ضایعات آهن میلگرد

ضایعات آهن میلگرد از جمله ضایعات مهم و قابل بازیافت و قرار گیری در چرخه تولید می باشد که این امر سبب شده است تجارت آنها نیز بسیار در دستور کار قرار بگیرد؛ بنابر

بیشتر بخوانید