قیمت انواع ضایعات

قیمت انواع ضایعات آلومینیوم خشک

ضایعات آلومینیوم و همچنین خود آلومینیوم را می توان بازیافت کرد. مقصد نهایی بازیافت آلومینیوم ذوب شدن آن در کوره ها است. مواد در حالت مایع به موارد جدید تبدیل می

بیشتر بخوانید