پخش انواع ضایعات رادیات

پخش انواع ضایعات رادیات برنجی

پخش انواع ضایعات رادیات برنجی توسط مجموعه ما انجام می شود. برنج، آلیاژی از مس است که دارای نسبت روی است و به نیاز آن بستگی دارد. در مورد برنج های صنعتی، درصد هم

بیشتر بخوانید